راهنمای سامانه صدور پروانه سرویس های رادیویی

معرفی :

برای دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان که در پروانه صادره آن‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی که اجازه ایجاد شبکه رادیویی برای قسمت دسترسی و یا انتقال شبکه دارند، پروانه بهره­‌برداری از تکه‌­باندهای فرکانسی صادر می‌شود.
درصورت ارسال درخواست، دلایل توجیهی مبنی بر لزوم دریافت مجوز بهره‌­برداری از بخشی از طیف فرکانسی در یک محدوده جغرافیایی مشخص (اعم از سراسری، استانی، شهری و یا سایر ناحیه‌­های جغرافیایی مشخص) و تایید کمیسیون فنی ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌­سیم‌­های اختصاصی و غیر­حرفه‌­ای (آماتوری) و طی مراحل صدور پروانه، پروانه تأسیس و بهره‌‌برداری از شبکه رادیویی صادر می‌شود.
پروانه رادیویی صادره در‌صورت اعلام مراجع ذی‌صلاح در هر وقت و به هر عنوان و یا  انصراف دارنده پروانه و یا به تشخیص سازمان، لغو خواهد شد و دارنده پروانه رادیویی  ملزم به جمع‌ آوری تجهیزات رادیویی و همکاری با اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه رادیویی مربوطه برای تنظیم صورتجلسه جمع‌ آوری می‌­باشد.

مراحل ارائه خدمت :

۱. ثبت‌نام در پورتال سازمان و اخذ نام کاربری ازطریق لینک ثبت‌نام پورتال سازمان (درصورتی‌ که دارای نام کاربری می‌‌باشید، نیاز به ثبت‌نام مجدد نمی‌‌باشد.)؛
۲. مراجعه به سامانه مدیریت درخواست خدمات  و تکمیل فرم ثبت اطلاعات کاربر و احراز هویت و بارگذاری معرفی‌نامه (قالب نامه را از اینجا دریافت کنید.) به همراه مدارک مورد نیاز با امضاء بالاترین مقام و ممهور به مهر آن شخص حقوقی (درصورتی که قبلاً مراحل احراز هویت انجام شده، نیازی به احراز هویت مجدد نمی‌باشد.)؛
۳. ورود به سامانه مدیریت درخواست خدمات (پس از تکمیل فرآیند احراز هویت و فعال شدن حساب کاربری)، تکمیل فرم “ثبت درخواست خدمت” و بارگذاری مدارک مورد نیاز؛
۴. بررسی درخواست توسط سازمان؛
۵. دریافت نتیجه درخواست خدمت (ورود به سامانه مدیریت درخواست خدمات و پیگیری درخواست از طریق کارتابل مربوطه).

مدارک مورد نیاز برای ارائه درخواست صدور:
۱. ارائه درخواست از سوی یکی از دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات صادره سازمان که در پروانه صادره آن‌ها یا به موجب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجاز به ایجاد شبکه برای قسمت دسترسی و یا انتقال شبکه می­‌باشند؛

۲. طرح شبکه درخواستی به شرح ذیل:
۱-۲. دلایل توجیهی نیاز به شبکه رادیویی و نحوه برقراری ارتباط رادیویی؛
۲-۲. نقشه جغرافیایی منطقه با دقت کافی با ذکر مقیاس و تعیین مسیر برقراری ارتباط رادیویی و ناحیه سرویس‌دهی با مشخص نمودن محل ایستگاه (های) ثابت و لینک مربوطه بر حسب کیلومتر؛
۳-۲. ارائه نحوه محاسبه پارامترهای شبکه رادیویی که مؤید نیاز ارتباطی گسترده متقاضی و عدم بهره‌برداری اشتراکی با سایر متقاضیان از منابع محدود فرکانسی پس از بهره‌برداری مطابق شبکه مورد نیاز باشد؛
۴-۲. تکمیل نمونه فرم مشخصات ایستگاه (های) رادیویی درخواستی متناسب با نوع سرویس رادیویی (در قالب فرم‌های (CRA-FRM۰۴۰) و یا (CRA-FRM۰۰۳) و یا (CRA-FRM۰۴۱))، درصورت درخواست پهنای باند فرکانسی برای قسمت دسترسی شبکه؛
۳. فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس (CRA-FRM۰۵۳) ممهور به مهر شرکت/ سازمان و امضا بالاترین مقام؛
۴. فرم تکمیل شده درخواست پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی (CRA-FRM۰۰۱) توسط مسئول شبکه؛
۵. معرفی مسئول شبکه؛
۱-۵. تصویر کارت ملی مسئول شبکه؛
۲-۵. تصویر تمام صفحات شناسنامه مسئول شبکه؛
۳-۵. فایل عکس پرسنلی مسئول شبکه؛
۴-۵. فرم تکمیل شده مشخصات فردی (CRA-FRM۰۰۴) توسط مسئول شبکه مهر شده؛
۵-۵. فرم تکمیل شده وظایف مسئول شبکه (CRA-FRM۰۲۰)؛
۶-۵. گواهی عدم سوء پیشینه مسئول شبکه- قوه‌قضائیه.
تبصره ۱: درصورت تغییر مسئول شبکه لازم است مدارک ردیف ۵ برای معرفی مسئول شبکه جدید بلافاصله تهیه و ارسال شوند.

مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه :
۱. ارائه درخواست تمدید؛
۲. تداوم اعتبار پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات صادره سازمان که در پروانه صادره آن‌ها و یا به موجب مصوبات کمیسیون فنی ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌­سیم‌­های اختصاصی و غیرحرفه‌­ای (آماتوری) که مجاز به ایجاد شبکه برای قسمت دسترسی و یا انتقال شبکه رادیویی شده‌اند.

مدارک مورد نیاز برای تغییر مسئول شبکه:
۱. فرم تکمیل شده درخواست پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی (CRA-FRM۰۰۱) توسط مسئول شبکه؛
۲. معرفی مسئول شبکه (CRA-FRM066
۲-۱. تصویر کارت ملی مسئول شبکه ؛
۲-۲. تصویر تمام صفحات شناسنامه مسئول شبکه؛
۳-۲. فایل عکس پرسنلی مسئول شبکه؛
۴-۲. فرم تکمیل شده مشخصات فردی (CRA-FRM۰۰۴) توسط مسئول شبکه مهر شده؛
۵-۲. فرم تکمیل شده وظایف مسئول شبکه (CRA-FRM۰۲۰)؛
۶-۲. گواهی عدم سوء پیشینه مسئول شبکه- قوه‌قضائیه.
تبصره ۱: درصورت تغییر مسئول شبکه لازم است مدارک ردیف ۵ برای معرفی مسئول شبکه جدید بلافاصله تهیه و ارسال شوند.